Đăng ký

Tên đăng nhập

Tên tài khoản không được viết Hoa
Chỉ cho phép sử dụng 6-10 kí tự a-z,0-9
Mật khẩu Game

Độ dài từ 4-10 ký tự.
Chỉ được sử dụng kí tự a-z, A-Z, 1-9 và dấu _.
Mật khẩu Web
Mặc định giống mật khẩu Game cho tiện đăng ký tài khoản. Bạn nên thay đổi mã Web sau khi đăng ký thành công.
Câu hỏi bí mật
Câu trả lời
7 số bí mật

Dùng để xác minh khi thoát Guild, thoát Liên Minh, xóa nhân vật trong Game, ...
Số điện thoại

Lưu ý: Phải là số điện thoại thật, tuyệt đối không cung cấp số điện thoại cho người khác tránh bị hack tài khoản.
Mã xác nhận
 

Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT VIỆT NAM!